Inhoud bewerken

Onze diensten

Neem direct contact met ons op

Archeas is er voor uw Finance.
Wij helpen u graag verder!

Financiële uitdagingen en oplossingen voor ondernemers: Omzetdaling in de Nederlandse industrie

Afbeelding van usertrmk op Freepik

Financiële uitdagingen en oplossingen voor ondernemers: Omzetdaling in de Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie staat momenteel voor aanzienlijke uitdagingen, met een dalende omzet en verslechterde winstgevendheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat de omzet in de industrie in het eerste kwartaal van 2024 met 5,5 procent daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit markeert het vierde opeenvolgende kwartaal van dalende omzet, waarbij de buitenlandse omzet sterker daalde dan de binnenlandse. Deze negatieve trend heeft brede implicaties voor ondernemers in de sector, die nu meer dan ooit effectieve corporate financiële strategieën moeten implementeren om te overleven en te groeien.

 

De huidige financiële situatie

De Nederlandse industrie kampt met aanhoudende omzetdalingen, waarbij sommige sectoren zwaarder getroffen worden dan andere. Tegelijkertijd staan afzetprijzen en marges onder druk, en blijft het aantal faillissementen hoog. Tekorten aan arbeidskrachten en productiemiddelen belemmeren de productiviteit en groei, terwijl investeringen in vaste activa afnemen.

 

Dalende omzet en afzetprijzen

De daling van de omzet in de industrie is een brede trend, maar niet alle sectoren zijn even hard geraakt. Terwijl de elektrotechnische en machine-industrie (+4,9%), de textiel-, kleding-, en leerindustrie (+1,7%), en de papier- en grafische industrie (+0,1%) een lichte groei zagen, kampten sectoren zoals de hout- en bouwmaterialenindustrie (-13,9%), de transportsector (-10,0%), en de voedings- en genotmiddelenindustrie (-9,3%) met aanzienlijke verliezen .

 

Afzetprijzen daalden met bijna 1,9%, wat aangeeft dat de marges voor producenten onder druk staan. Met name de papier- en grafische industrie, de metaalindustrie en de chemische sector zagen de grootste prijsdalingen.

 

Faillissementen en winstgevendheid

Het aantal faillissementen in de industrie blijft hoog, met 79 faillissementen in het eerste kwartaal van 2024, slechts één minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Daarnaast geeft een netto percentage van 7,6% van de industriële ondernemers aan dat hun winstgevendheid is verslechterd. Deze cijfers benadrukken de financiële kwetsbaarheid van veel industriële bedrijven en de noodzaak van strategische ingrepen.

 

Gebrek aan arbeidskrachten en productiemiddelen

Ondernemers geven aan dat een tekort aan arbeidskrachten, productiemiddelen en ruimte de belangrijkste belemmeringen zijn in hun bedrijfsvoering. Dit belemmert niet alleen de productiviteit, maar ook de mogelijkheid om te groeien en te innoveren.

 

Lagere investeringen

Het volume van de investeringen in materiële vaste activa daalde in maart 2024 met 8,6% vergeleken met een jaar eerder. Dit is vooral problematisch omdat investeringen in technologie en automatisering cruciaal zijn voor het verhogen van de productiviteit en concurrentiekracht.

 

Sectorale verschillen

Niet alle sectoren binnen de industrie worden even hard getroffen. De elektrotechnische en machine-industrie, textiel-, kleding- en leerindustrie, en papier- en grafische industrie zagen zelfs een lichte omzetgroei. Daarentegen daalde de omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie het sterkst met 13,%.

 

 

Adviezen voor ondernemers

Ondernemers worden aangemoedigd om hun kostenstructuur te optimaliseren en de productiviteit te verhogen door efficiëntere werkprocessen en technologische investeringen. Het diversifiëren van afzetmarkten en verbeteren van liquiditeitsbeheer zijn cruciale stappen. Daarnaast kunnen strategische fusies en overnames kansen bieden voor groei en schaalvoordelen in een uitdagende markt.

 

Optimaliseer de kostenstructuur

Een van de eerste stappen die ondernemers kunnen nemen is het herzien van hun kostenstructuur. Dit kan variëren van het heronderhandelen van leverancierscontracten tot het herstructureren van interne processen om efficiënter te werken. Investeren in technologie en automatisering blijkt hierbij een populaire maatregel te zijn, zoals uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2024 blijkt.

 

Verhoog de productiviteit

Driekwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit te verhogen, aldus het CBS. Dit is cruciaal in een periode van economische neergang. Bedrijven moeten kijken naar zowel technologische investeringen als de implementatie van efficiëntere werkprocessen. Training en ontwikkeling van personeel blijft ook een belangrijke pijler, hoewel dit minder vaak wordt genoemd in vergelijking met andere maatregelen.

 

Diversifieer de afzetmarkten

Gezien de sterkere daling van de buitenlandse omzet is het belangrijk voor ondernemers om hun afzetmarkten te diversifiëren. Dit kan betekenen dat zij nieuwe markten in opkomende economieën betreden of nieuwe productlijnen ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor een bredere klantengroep.

 

Verbeter het liquiditeitsbeheer

Een robuust liquiditeitsbeheer is essentieel om periodes van lage omzet te overbruggen. Dit omvat het optimaliseren van het werkkapitaalbeheer, zoals het verkorten van de debiteurenperiode en het verlengen van de crediteurenperiode. Ook kan het gebruik van factoring en andere vormen van kortlopende financiering helpen om de kasstroom te verbeteren.

 

Overweeg fusies en overnames

In een moeilijke markt kunnen strategische fusies en overnames (M&A) kansen bieden voor groei en schaalvoordelen. Ondernemers moeten de mogelijkheden verkennen om te fuseren met of over te nemen door andere bedrijven, vooral die in complementaire sectoren. Dit kan niet alleen helpen om marktaandeel te vergroten, maar ook om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en markten.

 

Werk samen met een betrouwbare partner, Archeas

De huidige economische omstandigheden stellen de Nederlandse industrie voor aanzienlijke uitdagingen, maar bieden ook kansen voor ondernemers die proactief en strategisch handelen. Door kosten te optimaliseren, productiviteit te verhogen, afzetmarkten te diversifiëren, liquiditeitsbeheer te verbeteren en M&A-kansen te verkennen, kunnen bedrijven niet alleen overleven, maar ook concurrentievoordeel behalen. In tijden van economische onzekerheid en uitdagingen in de industrie is het essentieel om samen te werken met een betrouwbare partner die u kan helpen de complexe financiële en operationele landschappen te navigeren. Archeas staat klaar om u te ondersteunen met op maat gemaakte oplossingen die zijn ontworpen om uw bedrijf te versterken en te laten groeien, zelfs te midden van moeilijke marktomstandigheden. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen uw doelen te bereiken.

 

Plan vrijblijvend een gesprek via

📧 : contact@archeas.com

☎ : 085 – 0026385

📅 : https://outlook.office365.com/owa/calendar/bookings.archeas@archeas.com/bookings/

 

Deel dit bericht

Recente berichten

Samenwerken? We denken graag met u mee!