Inhoud bewerken

Onze diensten

Neem direct contact met ons op

Archeas is er voor uw Finance.
Wij helpen u graag verder!

Private Credit: De verleiding en de valkuilen voor ondernemers

Private credit biedt snelle financiering voor bedrijven met hoge risico's, maar brengt aanzienlijke rentelasten en onderpandeisen met zich mee. Neem contact op met Archeas!

Private Credit: De verleiding en de valkuilen voor ondernemers

Private credit is de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire vorm van financiering voor bedrijven. De aantrekkelijkheid van deze onderhandse leningen, verstrekt door vermogensbeheerders en investeerders, ligt in de snelle toegang tot kapitaal, de vaak minder strenge voorwaarden in vergelijking met traditionele bankleningen en de mogelijkheid voor ondernemers om hun groei te financieren. Echter, deze schijnbaar aantrekkelijke optie brengt aanzienlijke risico’s met zich mee die ondernemers niet mogen negeren.

Wat is private credit?

Private credit betreft niet-bancaire leningen verstrekt door financiële instellingen zoals Blue Owl, BlackRock, en private-equityfirma’s zoals Blackstone en KKR. Deze leningen zijn specifiek gericht op bedrijven die een hoger risicoprofiel hebben en mogelijk moeite hebben om traditionele bankleningen te verkrijgen. De leningen die via private credit worden verstrekt, kenmerken zich doorgaans door hogere rentetarieven dan conventionele bankleningen. Dit komt omdat de kredietverstrekkers zich willen compenseren voor het grotere risico dat ze lopen. Daarnaast worden deze leningen vaak gedekt door onderpand, wat de kredietverstrekker een zekere mate van zekerheid biedt in geval van wanbetaling.

 

De verleiding van private credit

De aantrekkingskracht van private credit ligt in de flexibiliteit en snelheid waarmee financiering kan worden verkregen. Banken kunnen door strikte regelgeving en trage besluitvormingsprocessen vaak minder snel inspelen op de financieringsbehoeften van ondernemers. Private kredietverstrekkers kunnen sneller handelen en bieden vaak maatwerkoplossingen. Daarnaast zijn de leenvoorwaarden vaak flexibeler, wat aantrekkelijk kan zijn voor bedrijven met unieke of complexe financieringsbehoeften.

 

De risico’s van private credit

  1. Hoge rentelasten

Hoewel private credit snelle toegang tot kapitaal biedt, gaan deze leningen vaak gepaard met hoge rentelasten. De rentes zijn aanzienlijk hoger dan die van traditionele bankleningen, wat de financiële druk op bedrijven kan vergroten. Voor ondernemers betekent dit dat de terugbetalingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de cashflow en winstgevendheid, vooral in economische neergang.

  1. Strikte eisen aan het onderpand

Private credit-leningen zijn vaak gedekt door onderpand, wat betekent dat bedrijven hun activa als zekerheid moeten stellen. Dit onderpand kan variëren van onroerend goed en inventaris tot intellectueel eigendom. In geval van wanbetaling heeft de kredietverstrekker het recht om deze activa op te eisen. Dit kan de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig bedreigen, aangezien het verlies van essentiële activa zoals gebouwen, machines of patenten het voortbestaan en de operationele capaciteiten van het bedrijf kan aantasten. Ondernemers moeten daarom goed overwegen welke activa ze als onderpand inzetten en de mogelijke gevolgen van een wanbetaling grondig evalueren.

 

  1. Liquiditeitsrisico

Private credit-markten hebben minder liquiditeit in vergelijking met traditionele kredietmarkten. Dit kan problematisch zijn in tijden van financiële stress. Wanneer markten instabiel zijn, kunnen private kredietverstrekkers besluiten betalingen op te schorten, zoals recent gebeurde bij de Canadese vermogensbeheerder Ninepoint. Dit kan resulteren in ernstige liquiditeitsproblemen voor bedrijven die afhankelijk zijn van deze financieringsbronnen.

 

  1. Complexe financieringsstructuren

Private credit leningen zijn niet altijd eenvoudig. Ze kunnen verschillende voorwaarden en clausules bevatten die de structuur van de lening complex maken. Complexe financieringsstructuren in private credit brengen aanzienlijke risico’s met zich mee voor ondernemers.

Een van de meest voorkomende praktijken, dropdown-financiering, verplaatst activa naar nieuwe entiteiten, waardoor oorspronkelijke kredietverstrekkers hun zekerheden verliezen. Dit vermindert de beschikbaarheid van onderpand en kan de kredietwaardigheid van het bedrijf aantasten. Daarnaast kunnen nieuwe entiteiten nieuwe leningen aangaan met hogere prioriteit dan de oorspronkelijke schulden, wat de rechten van bestaande schuldeisers verder naar beneden schuift in de rangorde van terugbetaling. Deze structuren kunnen ook leiden tot juridische geschillen, wat resulteert in hoge kosten en langdurige rechtszaken, en de reputatie van het bedrijf schaden. Bovendien kan de verplaatsing van activa zorgen baren bij werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden, wat leidt tot verstoringen in de bedrijfsvoering en een mogelijke impact op de dagelijkse operaties. Ondernemers moeten deze risico’s zorgvuldig overwegen en grondige due diligence uitvoeren om de potentiële impact van complexe financieringsstructuren te begrijpen en te mitigeren.

 

Waarschuwingen van het IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gewaarschuwd voor de groeiende risico’s in de private credit-sector. De bedrijven die deze leningen gebruiken, zijn vaak kleiner en hebben meer schulden, wat hen kwetsbaarder maakt voor rentestijgingen en economische schokken. Daarnaast wordt de sector gekenmerkt door een gebrek aan transparantie en beperkt toezicht, wat de kans op systemische risico’s vergroot.

 

Een afgewogen beslissing

Voor ondernemers die overwegen om private credit te gebruiken als financieringsbron, is het cruciaal om een grondige risicoanalyse uit te voeren. De aantrekkelijke voorwaarden en snelle toegang tot kapitaal mogen niet overschaduwen dat deze financieringsvorm aanzienlijke financiële risico’s met zich meebrengt. Een zorgvuldige due diligence en een goed begrip van de voorwaarden en mogelijke valkuilen zijn essentieel om te voorkomen dat de verleiding van snelle financiering leidt tot langdurige financiële problemen.

Ondernemers moeten bij het overwegen van private credit niet alleen naar de korte termijn voordelen kijken, maar ook naar de langetermijnrisico’s en hun impact op de bedrijfsvoering. In samenwerking met financiële adviseurs kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen die bijdraagt aan duurzame groei en financiële stabiliteit. Neem vandaag nog contact op met Archeas, de specialist op het gebied van bedrijfsfinanciën. Wij laten zien welke effecten beslissingen op toekomstige financiën hebben en ondersteunen bij het aantrekken van investeerders en financiering. Maak gebruik van onze expertise en laat ons u helpen uw financiële doelen te bereiken.

 

Plan vrijblijvend een kennismaking via:

📧 : contact@archeas.com

☎ : 085 – 0026385

📅 : Maak een afspraak

Deel dit bericht

Recente berichten

Samenwerken? We denken graag met u mee!