Inhoud bewerken

Onze diensten

Neem direct contact met ons op

Archeas is er voor uw Finance.
Wij helpen u graag verder!

Faillissementen in 2023: Achtergrond, oorzaken en oplossingen 

Faillissementen in 2023

Faillissementen in 2023: Achtergrond, oorzaken en oplossingen 

In 2023 heeft Nederland een significante stijging van 52% in het aantal faillissementen ervaren, met een totaal van 3.271 failliete bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken. Deze stijging volgt op een periode van relatieve stabiliteit en lage faillissementsaantallen, voornamelijk door overheidssteun tijdens de coronapandemie. Het aantal faillissementen was echter nog steeds lager dan de piek van 9.431 tijdens de Europese staatsschuldencrisis in 2013. De handel en bouwnijverheid werden het meest getroffen, met respectievelijk 682 en 479 faillissementen. Ook in de horeca was er een verdubbeling van faillissementen van 134 in 2022 naar 267 in 2023. 

 

Mogelijke oorzaken 

Deze cijfers reflecteren de moeilijkheden waarmee kleine en middelgrote ondernemingen in verschillende sectoren te maken hebben. Kleine detailhandels, startups in de technologie, en lokale horecagelegenheden vormen enkele voorbeelden van de getroffen bedrijven.  

De stijging van het aantal faillissementen in 2023 kan worden toegeschreven aan een samenspel van diverse factoren, zoals gerapporteerd door verschillende bronnen, waaronder het CBS. In de eerste plaats heeft het beëindigen van de COVID-19 noodsteun aanzienlijk bijgedragen aan deze toename. Gedurende de pandemie werden talrijke bedrijven ondersteund door overheidssteunprogramma’s. Het stopzetten van deze maatregelen dwong veel ondernemingen terug te keren naar normale bedrijfsomstandigheden, wat voor sommigen financieel onhaalbaar bleek. 

Verder kenmerkte de periode na de pandemie zich door ingrijpende economische veranderingen, waaronder verschuivingen in consumentengedrag, verstoringen in de toeleveringsketen en inflatiedruk. Deze veranderingen leidden tot verhoogde bedrijfskosten en oefenden druk uit op de winstgevendheid van veel bedrijven. 

Sommige sectoren, zoals handel, bouwnijverheid en horeca, werden harder getroffen dan andere. Specifieke uitdagingen, zoals veranderingen in de marktvraag en hoge operationele kosten, droegen bij aan het verhoogde aantal faillissementen in deze sectoren. 

Bovendien hadden veel bedrijven tijdens de pandemie hun financiële reserves uitgeput, waardoor ze kwetsbaarder werden voor marktschommelingen en economische uitdagingen na de pandemie. 

Ten slotte ondervonden sommige bedrijven moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering of leningen onder gunstige voorwaarden, wat hun vermogen om te investeren en te groeien beperkte. 

Deze combinatie van factoren resulteerde in een toenemende financiële druk op bedrijven, wat uiteindelijk leidde tot een hoger aantal faillissementen in 2023. Het is belangrijk om te benadrukken dat de situatie per sector en bedrijf kan verschillen, en dat de specifieke oorzaken van faillissementen complex en multifactorieel zijn. 

 

De rol van Archeas 

Archeas biedt een scala aan diensten gericht op het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen in deze uitdagende tijden. Met expertise in financiële analyse, strategisch advies, en hulp bij kapitaalverwerving, kan Archeas bedrijven helpen hun financiële gezondheid te verbeteren en groei te stimuleren. 

  • Financiële analyse en planning: Archeas kan een gedetailleerde financiële analyse uitvoeren, wat essentieel is voor het identificeren van risicogebieden en het ontwikkelen van effectieve strategieën om financiële stabiliteit te waarborgen. 
  • Strategisch advies: Door op maat gemaakt advies te bieden, helpt Archeas bedrijven met het optimaliseren van hun bedrijfsmodellen en het benutten van nieuwe marktkansen. 
  • Kapitaalverwerving en -management: Voor bedrijven die worstelen met liquiditeitskwesties, kan Archeas ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte financieringsbronnen en adviseren over cashflowmanagement. 
  • Rendementsverbeteringen: Archeas ondersteunt bedrijven bij het identificeren en implementeren van strategieën en maatregelen om de winstgevendheid en efficiëntie van uw bedrijf te verbeteren. 

 

Neem vandaag nog contact op 

Gezien de huidige economische uitdagingen en de stijging van faillissementen, is het cruciaal voor ondernemers om proactief te zijn in het beheren van hun financiën en bedrijfsstrategieën. Wij nodigen u uit om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek om te verkennen hoe wij kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid en groei van uw onderneming.  

 

Deel dit bericht

Recente berichten

Samenwerken? We denken graag met u mee!